Isifumbatha

Regular price R 1,200.00

Esenhlanhla. Uyalala usibeke emanzini siyavuka simile sivuselele inhlanhla yakho. Uyakwazi ukubuza kuthi indlela yakho ime kanjani ngokusilalisa enkomishini uma sivulile kutsho kuthi kuyolunga uma sivalile ekuseni kutsho kuthi sala usuyeka.

Umthuso wenkomo, isibunge ibaso lokudonsa