Nkamamasane

Regular price R 450.00

Ngokwe nhlanhla loku. Uma ufuna imali uyageza ngawo ngendlela yakho. Uthi one teaspoon sugar, one teaspoon umuthi, one teaspoon mealie meal. U mix ugeze ukhuluma uthi ufuna ushukela ufuna impuphu kwakho kuhlale kukhona. Uma kukhona lokho kutsho kuthi kukhona imali endlini.